Кратка история на новините

Новините са комуникация на подбрана вест за настоящите събития, която е представена от електронна медия, интернет, вестник и от уста на уста между обсъждащи. Английската дума “news” (новини), е учредена […]