newsНовините са комуникация на подбрана вест за настоящите събития, която е представена от електронна медия, интернет, вестник и от уста на уста между обсъждащи.

Английската дума “news” (новини), е учредена през 14-ти век, от употребата на множественото число на думата “new” (нов). Малко преди да са измислени вестниците в началото на 17 век, са се използвали правителствени постановления и официалните бюлетини.

1-вата официална употреба на куриерска услуга за популяризиране на писмени документи, е в Египет, където фараоните използвали доставчици за разпространение на техните собствени постановления на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Дадената практика е много сигурно, че ще има основи в много по-старата практика на устни съобщения и е възможно да е учредена над тази вече създадена инфраструктура.

В Древен Рим обявите в държавата или пък бюлетините за новини са направени публично достояние от Юлий Цезар . Те са гравирани в метал или камък и са слагани на обществени места.

Правителството в Китай използва бюлетини “типао”, популяризирани сред служителите в съда по времето на късната династия Хан (2-ри и 3-ти век след Христа). Между 713 и 734 г. бюлетина на съда на китайската династия Тан е бил написан ръчно на коприна и се е прочитала от служителите в правителството. През далечната 1582 г. по времето на династията Минг в Пекин са направени 1-те лични листовки.

В днешно време вариантите за разпространение на информация са повече, като най-широкия е през интернет в новинарските медии и социалните мрежи.