team building

Чудесните постижения от работата на всяка една работна група са в директна зависимост от личните успехи на всеки един от участниците в колектива. За да се изгради успешна атмосфера за работа и да се намали нужното време за реализирането на всяка една работа е важно всяко звено от работната мрежа да вземат участие синхронизирано. Винаги, когато има неразбирателство, пероснални конфликти, насмешки и нагон за самодоказване, работната среда става нажежаваща и не много резултатна. Основната мисия на тиймбилдинга е да изглади точно тези противоречия, да затвърди приятелствата между различните персони в групата, да развие опции за откриване и опознаване на слабите и силните страни на всеки един. Дадената идея, плод на проучване и анализи на екип психолози е изключително актуална.

Различните възможности предлагани от консултантите по тийм билдинг включващи реазлични дейности, инициативи и мероприятия имащи за цел да създадат атмосфера за да може да се подобрят отношенията в колектива. Повечето хора недооценяват необходимостта от външна намеса за оптимизацията на средата за работа, предполагайки, че това са безполезни финанси, загуба на ценно време и прахосничество. В случай, че един колектив не е сплотен и най-хубавата мотивация, поощряване и заплащане чрез премии няма да дадат необходимите резултати, защото липсата на единност е основен ключов фактор за всеки добър отбор.

Главната стъпка към построяването на силна група е ангажирането на експерт по тийм билдинг, който да анализира ситуацията, да потърси причините за неразбирателството и да намери най-коректното решение за оптимизацията на дейността на работа. Забавленията с характер с приключенски тип поставят участващите в непредвидени обстоятелства, изискващи светкавични решения, бързо мислене и разузнавателски подход. Нуждата от комуникация и сътрудничество в отделните моменти от събитието, дава възможността за изпъкване на лидерските качества и хубавите страни на отделните личности. Един добър началник би потърсил подкрепа, когато открие напрежение и незадоволство в подчинените си, тъй като дребните детайли най-често нанасят най-значителните щети за всеки един работна група.

Наличие на многоброен колектив нормално означава и големи усложнения, защото обединяването на голяма група е твърде напрегнат процес. Личностните конфликти имат нужда от моментна реакция, защото индивидуалните скандали реално могат да нарушат спокойствието и на другите и да провокират разделянето на воюващи групи и лагери. Подкрепата на участниците ще подпомогне тази нелека и отговорна задача. С обединени усилия всеки колектив е възможно да изгради здравословна и истинска работна среда и да достига оптимални постижения.