ментална аритметика

Сигурно сте запознати за уменията на децата от Азия да смятат със скоростта на калкулатор, при това без да използват каквато и да било техника и материали. Сигурно и вие сте мечтали малчуганът ви да е до такава степен изключително. Осъществяването на тази мечта далеч вече не е до такава степен тежка, защото точно тези, на пръв поглед магически способности, реално могат да са придобити след изкарване на изучаване по ментална аритметика. Сега някои от големите обучителни центрове предлагат детско обучение, срещайки ги с естеството и методиките за прилагане на ментална математика. Този различен начин носи и много преимущества за бъдещото образование на децата.

Добиване на ловкост за много бързо смятане наум

Доста често при децата се забелязват трудности в смятането наум, даже като е въпрос за прости калкулации. Употребата на математическите типове на ментална аритметика покачва драстично скоростта и точността, с която е възможно да бъде изчислена дадена задача наум. Постигането на хубави резултати разбира се е свързано с множество задачи и провеждане на тренировки, за да е много добре овладяна методиката. След обучението си по ментална аритметика, детето успява да си обрисува калкулациите за отрицателно време от малко на брой секундички, а даже и за по-малко от секунда, и съответно веднага да отговори в следствие на изваждане, събиране, умножение или деление. След необходимо продължително обучение – към година, даже и по-малки деца биха могли да изчисляват напълно ментално по-големи четири или пет цифрени числа.

Разгръщане на мозъка

Обичайното учене по аритметика, с което всеки един е преминал в училище, подобрява съществено лявото полукълбо на мозъка. Научни изследвания отдавна са доказали, че дясната половина на мозъка отговаря за обработването на невербалната информация. Всичко това ще рече, че работата с изчислителни изображения, които създава мозъкът, подпомагат развитието на дясното полукълбо, защото то извършва работа със символи и образи.

Изчислителните упражнения, които се прилагат в менталната аритметика, са отправени върху развитието на 2-те мозъчни полукълба.

Увеличаване успехите по останалите предмети в училище

Макар и с чисто математическо-изчислителна насоченост, курсовете по ментална аритметика подобряват запомнянето като засилва концентрирането. След усвояване методиката на иновативния метод, учениците усъвършенстват и резултатите си по другите предмети в училище, заедно с математиката. Основните причини се дължат основно в комплексната обучителна програма по ментална математика, като развива както менталните схващания, също така и зрителните, тактилните и слуховите заложби на детето.